N2N Logo

Có những phân loại như B2B, C2C, B2C và một số phân loại khác. Năm 2016, ý tưởng về việc có một yếu tố quan trọng bị bỏ sót đã đến với tôi. Đó là N2N. Chữ N ở đây đại diện cho Mạng lưới và muốn thể hiện rằng trong thời đại của mạng xã hội, cũng có những cá nhân cá nhân thông qua tầm ảnh hưởng và mạng lưới của họ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong kinh doanh. Thậm chí một công ty hoặc tổ chức cũng có thể được coi là một mạng lưới. Do đó, việc xem xét điều này thêm vào có ý nghĩa. N2N cũng muốn là một sáng kiến với mục tiêu, trong tầm nhìn dài hạn, kết nối trực tiếp tất cả mọi người với nhau trong một mối quan hệ 1:1. Điều này hỗ trợ mục tiêu của 1NE World. Dự án có lẽ sẽ được cụ thể hóa vào khoảng năm 2026.

Gruppenübersicht


MediumGruppennameMemberLink
WhatsappN2N2Gruppe beitretenMade in Berlin with ❤